AJK 2010

 

 

Penaung

:

Encik Liong Shou Chuan

Guru Penasihat

:

Puan Ting Siao Fong

 

 

Cik Ho Lee Ping

 

 

Puan Lee Ling

Pengerusi

:

Wilson Wong Yew Jing (L6A1)

Timbalan Pengerusi I

:

Jason Wong Yew Tiing (L6A1)

Timbalan Pengerusi II

:

Chew Sing Chai (4E)

Setiausaha I

:

Ling Ee Fan (4P)

Setiausaha II

:

 --

Bendahari I

:

Ling Chee Huat (4P)

Bendahari II

:

Wong Siew Hou (4E)

Kuartermaster I

:

Yong Ching Huat (4A2)

Kuartermaster II

:

Jackson Wong Kee Sheng (4E)

Penolong Kuartermaster

:

Wong Choon Dian (2A2)

Kuartermistress

:

Ting Siew Jing (L6S3)

Ketua Pertolongan Cemas I

:

Tang Chang Feng (4N)

Ketua Pertolongan Cemas II

:

Kelvin Ngu Jian Piao (4A1)

Penolong Pertolongan Cemas

:

Kong Shieng Wang (2A3)

Juruaudit I

:

Ling Zong Hin (4P)

Juruaudit II

:

David Lau Hui Shyan (4E)

Publisiti I 

:

Ling Sze Nin (L6S3)

  Publisiti II : Huon Xie Kee (L6S3)

Publisiti III & Jurugambar

:

Andy Wong Siew Hao(4A5)

Ketua Seksyen

:

Lau Hui Ying (4A2)Lee Chee Kiong (4N)

 

 

Lau Chai Lit (4E)

Penolong Ketua Seksyen

:

Tang Kie Wee (2A2)

 

 

Pang Jing Hua (2A6)

 

 

Chieng Dai Cai (1A1)

 

 

Chieng Dai Yi (1A7)

    Wong Choon Dian (2A2)
    Tiau Kiu Khiing (2A2)

Kong Shieng Wang (2A3)