AJK 2011

Barisan AJK Unit Belia BSMM SMK Sacred Heart 2011/2012

 

Senarai Ahli Jawatankuasa Sesi 2011/2012

Penaung

:

Encik Stephen Tan Ming Kiong


Guru Penasihat

:

Puan Ting Siao Fong
Puan Ho Lee Ping
Puan Lee Ling


Pengerusi

:

Clinton Chhoa Hua King

L6S2

Timbalan Pengerusi I

:

Kong Guang Wen

4S1

Timbalan Pengerusi II

:

Kong Shieng Wu

4S1

Setiausaha I

:

Aaron Pui Ann Cheng

4S1

Bendahari I

:

Patrick Wong Pak Kai

4S2

Bendahari II

:

Joseph Ling Hoe Kiew

2A1

Kuartermaster I

:

Matthew Wong XiaZeng

4S3

Kuartermaster II

:

Wong Choon Dian

3A2

Kuartermistress

:

Teng Chai Wei

L6A2

Ketua Pertolongan Cemas I

:

Aaron Wong Seng Tak

L6A2

Ketua Pertolongan Cemas II

:

Kiing Teck Wei

L6A2

Pen. Ketua Pertolongan Cemas

:

Johnathan Ak Empawi

2A1

Juruaudit Bendahari

:

Cantona Chhoa Hua Fung

4S3

Publisiti I

:

Wong Chiew Ping

4S3

Publisiti II

:

Lo Yiih Lin

L6A4

Penolong Publisiti I

:

Helen Wong

L6A1

Penolong Publisiti II

:

Wong Chu Sing

L6A1

Penolong Publisiti III

:

Jane Ling

L6S1

Jurugambar I

:

Chiew Hui Min

L6A4

Jurugambar II

:

Ting Houng Eng

L6A2

Ketua Seksyen

:

James Ling Heng Nguong

L6S1John Ling Heng Teck

L6S3Eric Tang Siong Jeong

L6A2Tiong Kung Hing

4S2

Penolong Ketua Seksyen

:

Edward Ling Chee Kong

2A1Ling Hang Jung

2A1Tang Lei Ping

2A1Clarence Chhoa Hua Sheng

2A2Jonathan Loh Chuan En

2A1Chiu Ing Ping

2A2Wong Chung Beng

2A1Ling Hang Yek

2A2Ling Hang Jung

2A1Gary Ngu

2A3Chieng Dai Yi

2A3Chieng Dai Cai

2A3