AJK 2012

Penaung

:

Encik Stephen Tan Ming Kiong

Guru Penasihat

:

Puan Ting Siao Fong

Cik Liu Pik Ha

Puan Wong Ai Fung

Puan Lee Ling

Pengerusi

:

Clinton Chhoa Hua King

U6S2

Timbalan Pengerusi I

:

Kong Guang Wen

5S2

Timbalan Pengerusi II

:

Kong Shieng Wu

5S2

Setiausaha

:

Aaron Pui Ann Cheng

5S1

Penolong Setiausaha

:

Jason Lau Pick Hock

3A1

Bendahari

:

Patrick Wong Pak Kai

5S2

Penolong Bendahari

:

Joseph Ling Hoe Kiew

3A1

Kuartermaster I

:

Mathew Wong Xia Zheng

5S2

Kuartermaster II

:

Wong Choon Dian

4S2

Kuartermistress

:

Teng Chai Wei

U6A4

Ketua Pertolongan Cemas I

:

Aaron Wong Seng Tak

U6A2

Ketua Pertolongan Cemas II

:

Kiing Teck Wei

U6A2

Penolong Ketua Pertolongan Cemas

:

Johnathan Ak Empawi

3A2

Juruaudit

:

Cantona Chhoa Hua Fung

5S2

Jurugambar I

:

Chiew Hui Min

U6A4

Jurugambar II

:

Ting Huong Eng

U6A2

Publisiti

:

Lo Yiih Lin

U6A4

Wong Chu Sing

U6A1

Helen Wong Mee King

U6A1

Jane Ling Kian Hie

U6S1

Webmaster & Publisiti

:

Wong Chiew Ping

5A1

Ketua Seksyen

:

Tiong Kung Hing

5S1

James Ling Heng Nguong

U6S1

John Ling Heng Teck

U6S3

Penolong Ketua Seksyen

:

Clarence Chhoa Hua Sheng

3A1

Jonathan Loh Chuan En

3A2

Tang Lei Ping

3A1

Edward Ling Chee Kong

3A1

Chiu Ing Pin

3A2

Wong Chung Beng

3A1

Ling Hang Yek

3A2

Ling Hang Jung

3A1

Gary Ngu

3A3