Data Keahlian BSMM Mengikut Kaum 2010

DATA KEAHLIAN MENGIKUT KAUM

 

KOD

1

2

3

4

5

 

JUMLAH BESAR

 

KAUM

 

MELAYU

BUMIPUTERA

CINA

INDIA

LAIN-LAIN

 

LELAKI

 

3

8

258

0

0

269

 

PEREMPUAN

 

0

0

43

0

0

43

 

JUMLAH

3

8

302

0

0

312