Laporan Tahunan BSMM 2011

Bulan Sabit Merah Malaysia

Unit Belia SMK Sacred Heart (Y048)

Senarai Ahli Jawatankuasa Sesi 2011/2012

Penaung                                                :               Encik Stephen Tan Ming Kiong

Guru Penasihat                                    :               Puan Ting Siao Fong

                                                                                Puan Ho Lee Ping

                                                                                Puan Lee Ling

Pengerusi                                              :               Clinton Chhoa Hua King                                                     L6S2

Timbalan Pengerusi I                         :               Kong Guang Wen                                                                 4S1

Timbalan Pengerusi II                        :               Kong Shieng Wu                                                                  4S1

Setiausaha I                                          :               Aaron Pui Ann Cheng                                                          4S1

Bendahari I                                           :               Patrick Wong Pak Kai                                                         4S2

Bendahari II                                          :               Joseph Ling Hoe Kiew                                                        2A1

Kuartermaster I                                   :               Matthew Wong Xiazeng                                                     4S3

Kuartermaster II                                  :               Wong Choon Dian                                                               3A2

Kuartermistress                                  :               Teng Chai Wei                                                                      L6A2

Ketua Pertolongan Cemas I               :               Aaron Wong Seng Tak                                                        L6A2

Ketua Pertolongan Cemas II              :               Kiing Teck Wei                                                                    L6A2

Pen. Ketua Pertolongan Cemas         :               Johnathan Ak Empawi                                                       2A2

Juruaudit Bendahari                           :               Cantona Chhoa Hua Fung                                                   4S3

Publisiti I                                              :               Wong Chiew Ping                                                                4S3

Publisiti II                                             :               Lo Yiih Lin                                                                            L6A4     

Penolong Publisiti I                            :               Helen Wong Mee King                                                        L6A1

Penolong Publisiti II                           :               Wong Chu Sing                                                                     L6A1     

Penolong Publisiti III                         :               Jane Ling Kian Hie                                                               L6S1

Jurugambar I                                        :               Chiew Hui Min                                                                     L6A4

Jurugambar II                                       :               Ting Houng Eng                                                                   L6A2

Ketua Seksyen                                      :               James Ling Heng Nguong                                                   L6S1

                                                                                John Ling Heng Teck                                                          L6S3

                                                                                Eric Tang Siong Jeong                                                        L6A2

                                                                                  Tiong Kung Hing                                                                 4S2

Penolong Ketua Seksyen                    :               Edward Ling Chee Kong                                                     2A2

                                                                                Ling Hang Jung                                                                     2A1

                                                                                Tang Lei Ping                                                                         2A1    

                                                                                Clarence Chhoa Hua Sheng                                                2A1

                                                                                Jonathan Loh Chuan En                                                      2A1

                                                                                Chiu Ing Pin                                                                          2A2

                                                                                Wong Chung Beng                                                               2A1

                                                                                Ling Hang Yek                                                                      2A2

                                                                                Ling Hang Jung                                                                     2A1

                                                                                Gary Ngu                                                                               2A3

                                                                                Chieng Dai Yi                                                                        2A4

                                                                                Chieng Dai Cai                                                                      2A4

 

Aktiviti-aktiviti BSMM Tahun 2011

Tarikh

Aktiviti

5/1/2011 – 7/1/2011

Kempen Penarikan Ahli

8/1/2011

Mesyuarat Am Pertama

8/1/2011

Senamrobik Bersama Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak

8/1/2011

Mesyuarat AJK ke-2

15/1/2011

Mesyuarat Am ke-2

19/1/2011

Mesyuarat AJK ke-3

22/1/2011

Mesyuarat Am ke-3

29/1/2011

Mesyuarat Am ke-4

29/1/2011

Mesyuarat AJK ke-4

30/1/2011

CNY Gathering 2011 SMK Sacred Heart

11/2/2011

Mini CNY Gathering

12/2/2011

Mesyuarat Am ke-5

12/2/2011

Kuiz Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

12/2/2011

Program Kitar Semula

19/2/2011

Penghiasan Papan Notis

19/2/2011

Mini Sport & Games

11/3/2011

Mesyuarat AJK ke-5

16/3/2011

Ceramah Global Warming

17/3/2011

Gotong-royong

17/3/2011

Gotong-royong

19/3/2011

YLC Charity Concert

24/3/2011

Program Derma Darah kali pertama

26/3/2011

Mesyuarat Am ke-6

26/3/2011

Pertandingan Pertolongan Cemas Antara Unit Belia Cabang Sibu

27/3/2011

Pertandingan Pertolongan Cemas Antara Unit Belia Cabang Sibu

1/4/2011

Mesyuarat AJK ke-6

1/4/2011 -10/4/2011

Flag Sale

10/4/2011

Pengiraan Wang Kutipan Flag Sale

17/4/2011

Mesyuarat Tahunan Agung Bulan Sabit Merah Cabang Sibu

20/4/2011

Mesyuarat AJK ke-7

21/4/2011

Mesyuarat AJK ke-8

22/4/2011

Mesyuarat AJK ke-9

23/4/2011

Mesyuarat Am ke-7

23/4/2011

Mesyuarat Agung Unit Belia Tahun 2011

23/4/2011

Mesyuarat AJK ke-10

26/4/2011 – 28/4/2011

Pameran Alam Sekitar Sempena Kempen Hari Bumi (pagi)

1/5/2011

Mesyuarat AJK Ke-11

6/5/2011

WRD Birthday Celebration in School

7/5/2011

Mesyuarat AJK Kem Motivasi ke 1

8/5/2011

Pertandingan Kawad Kaki Palang Merah

8/5/2011

Blood Donor Appreciation Day

8/5/2011

Sambutan World Red Cross Day Baby MRC Sibu Chapter

1/5/2011

Mesyuarat AJK Ke-11

13/5/2011

Mesyuarat Kem Motivasi ke-2

16/5/2011

Kutipan Derma Bantuan Pelajar Miskin

17/5/2011

Gotong-royong

17/5/2011

Mesyuarat Kem Motivasi ke-3

21/5/2011

Meyuarat Kem Motivasi ke4

26/5/2011

Penghiasan Papan Notis

26/5/2011

Mesyuarat AJK Kem Motivasi ke 5

28/5/2011

Konvensyen BSMM Negeri Sarawak

28/5/2011

Volunteers' Recognition Night

28/5/2011-3/6/2011

Kem Belia Sukarelawan Kebangsaan & Antarabangsa 2011

31/5/2011

Pertandingan Pementasan UUKA

9/6/2011 – 11/6/2011

Kem Motivasi SHS

10/6/2011

Kuiz Pendidikan Palang Merah

10/6/2011

Lawatan Kebajikan ke Sibu Blind Center

11/6/2011

Gotong-royong

18/6/2011

Mesyuarat Am ke-8

22/6/2011

Program Derma Darah kali kedua

24/6/2011 – 26/6/2011

1st round Mass Exam

25/6/2011

Mesyuarat Am ke-9

7/7/2011

Mesyuarat AJK-13

10/7/2011

Pertandingan Kawad Kaki Beramai-ramai Bahagian Sibu

14/7/2011

Mesyuarat AJK-14

16/7/2011

Mesyuarat Am ke-10

17/7/2011

Majlis Penghargaan Belia Cabang Sibu

19/7/2011

Mesyuarat AJK-15

22/7/2011

Mesyuarat AJK-16

23/7/2011

Mesyuarat AJK-17

23/7/2011

Mesyuarat Am ke-11

30/7/2011

Karnival Badan Beruniform

6/8/2011

Pertandingan Buku Skrap Mencintai Alam Sekitar

27/8/2011

Lawatan Kebajikan Ke Sibu Kidney Foundation

29/8/2011

Lawatan Kebajikan Ke Sibu Benevolent Society

10/9/2011

Lawatan Ke Bank Darah Hospital Sibu

2/9/2011

Lawatan ke Agape Center

22/9/2011

Program Derma Darah Kali Ke-3

25/9/2011

World First Aid Day Cabang Sibu

24/9/2011

Kuiz IHL & Kuiz Global Warming

2/10/2011

Joggerthon Cabang Sibu

8/10/2011 – 9/10/2011

2nd round Mass Exam

15/10/2011

Annual Gathering & Appreciation Day

1/12/2011

Kempen World AIDS day

16/12/2011 –19/12/2011

Kem Tahunan BSMM Unit Belia SMK Sacred Heart

 

Kursus-kursus yangng dijalankan pada tahun 2011

Tarikh

Kursus

8/1/2011

Kursus Kawad Kaki

15/1/2011

Kursus Kawad Kaki

15/1/2011

Kursus Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

22/1/2011

Kursus Kawad Kaki

22/1/2011

Kursus Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

22/1/2011

Kursus Pertolongan Cemas

29/1/2011

Kursus Kawad Kaki

29/1/2011

Kursus Rawatan di Rumah

12/2/2011

Kursus Kawad Kaki

12/2/2011

Kursus Rawatan di Rumah

12/3/2011

Kursus FAIEH

12/3/2011

Kursus Kawad Kaki

14/3/2011

Kursus Kawad Kaki

14/3/2011

Kursus Pendidikan Kesihatan Asas

14/3/2011

Kursus Pertolongan Cemas Asas

15/3/2011

Kursus Kawad Kaki

15/3/2011

Kursus Pendidikan Palang Merah

15/3/2011

Kursus Pengurusan Bencana Alam dan Operasi Penyelamat

16/3/2011

Ceramah Global Warming

16/3/2011

Kursus Kawad Kaki

16/3/2011

Kursus Rawatan di Rumah

17/3/2011

Kursus IHL

18/3/2011

Kursus Kawad Kaki

18/3/2011

Kursus Pencegahan Kebakaran

17/4/2011

Kursus Kawad Kaki

20/4/2011

Kursus Kawad Kaki

21/4/2011

Kursus Kawad Kaki

22/4/2011

Kursus Kawad Kaki

23/4/2011

Kursus Kawad Kaki

25/4/2011

Kursus Kawad Kaki

28/4/2011

Kursus Kawad Kaki

30/4/2011

Kursus Kawad Kaki

1/5/2011

Kursus Kawad Kaki

2/5/2011

Kursus Kawad Kaki

4/5/2011

Kursus Kawad Kaki

5/5/2011

Kursus Kawad Kaki

6/5/2011

Kursus Kawad Kaki

7/5/2011

Kursus Kawad Kaki

7/5/2011

Kursus A First Aider In Every Home

17/5/2011

Kursus Kawad Kaki

25/5/2011

Kursus Mendirikan Khemah sebelum kem Sukbel

27/5/2011

Kursus A First Aider In Every Home

28/5/2011

Kursus Kawad Kaki

30/5/2011

Kursus Kawad Kaki

1/6/2011

Kursus Kawad Kaki

2/6/2011

Kursus Kawad Kaki

6/6/2011

Kursus Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

6/6/2011

Kursus Pertolongan Cemas Asas

8/6/2011

Kursus Kawad Kaki

8/6/2011

Kursus Kesihatan Asas

8/6/2011

Kursus Rawatan Di Rumah 

9/6/2011

Kursus First Aid

9/6/2011

Kursus Kawad Kaki

9/6/2011

Kursus Mendirikan Khemah

9/6/2011

Kursus Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

9/6/2011

Kursus Pertolongan Cemas Asas

16/6/2011

Kursus Kawad Kaki

17/6/2011

Kursus Kawad Kaki

18/6/2011

Kursus Kawad Kaki

21/6/2011

Kursus Kawad Kaki

23/6/2011

Kursus Kawad Kaki

25/6/2011

Kursus Kawad Kaki

25/6/2011

Kursus Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

28/6/2011

Kursus Kawad Kaki

30/6/2011

Kursus Kawad Kaki

1/7/2011

Kursus Kawad Kaki

2/7/2011

Kursus Kawad Kaki

4/7/2011

Kursus Kawad Kaki

5/7/2011

Kursus Kawad Kaki

6/7/2011

Kursus Kawad Kaki

7/7/2011

Kursus Kawad Kaki

8/7/2011

Kursus Kawad Kaki

9/7/2011

Kursus Kawad Kaki

16/7/2011

Kursus Kesihatan Asas

6/8/2011

Kursus Pertolongan Cemas Asas

27/8/2011

Kursus Pertolongan Cemas Asas

27/8/2011

Kursus Pendidikan Kesihatan Asas

29/8/2011

Kursus Rawatan Rumah

29/8/2011

Kursus Pendidikan Palang Merah

2/9/2011

Kursus Pencegahan Kebakaran

2/9/2011

Kursus IHL

3/9/2011

Kursus Bantuan Bencana dan Operasi Menyelamat

3/9/2011

Kursus Global Warming

19/10/2011

Kursus FAIEH untuk Pelajar Post PMR

November 2011

Kursus FAIEH untuk Pelajar sesi petang

 

Tugasan Pertolongan Cemas yang dijalankan pada tahun 2011

Tarikh

Aktiviti

14/1/2011

Pertandingan Renang Peringkat Umur Sibu

27/1/2011 -28/1/2011

Pertandingan Skuasy MSS Bahagian Sibu

9/2/2011 – 11/2/2011

Kejohanan Skuasy MSS Bahagian Sarawak

15/2/2011

Perarakan The Prophet Muhammad's Birthday

25/2/2011

Sarawak Age Swimming Championship

6/3/2011

Pertandingan Marathon sempena Ulang Tahun Persatuan Foochow Sibu ke-110

23/3/2011

MSS Sibu

14/4/2011

Pertandingan Ragby Peringkat Bahagian Sibu

30/4/2011

Pertandingan Kawad Kaki KRS & NGO Peringkat Bahagian Sibu

30/4/2011 – 1/5/2011

Pertandingan Ragby Peringkat Negeri

18/6/2011

Borneo Post Run 2011

2/7/2011

Larian Serentak 1M1S 2011

2/7/2011

Karnival Sukan Dan Permainan

4/7/2011

Larian Marathon di Sibu Airport

17/7/2011

Pertandingan Bola Jaring Peringkat Negeri Sarawak

30/7/2011

Pertandingan Merentas Desa Peringkat Sekolah

30/7/2011

Karnival Badan Beruniform

31/7/2011

Larian Sibu Open Peringkat Bahagian Sibu

6/8/2011

Ta Ann Mini Sport Day

 

Pencapaian BSMM Tahun 2011

 

Jenis Pertandingan / Aktiviti

Kategori

Peringkat

Pencapaian

Pertolongan Cemas

Sekolah Menengah

Bahagian

Johan

Jualan Bendera

Sekolah Menengah

Bahagian

Keempat

Lintas Hormat Sempena Hari Palang Merah Sedunia

Sekolah Menengah

Bahagian

Johan

Program Derma Darah

Sekolah Menengah

Bahagian

Johan

Kawad Kaki Beramai-ramai Antara Unit Belia

Sekolah Menengah

Bahagian

Kedua

Best Youth Unit

Sekolah Menengah

Bahagian

Best Youth Unit

Best Youth Unit

Sekolah Menengah Kategori A

Negeri

Best Youth Unit

Pertandingan Pementasan UUKA

Sekolah Menengah

Kebangsaan

Sagu Hati

Pertandingan kutipan Joggerthon BSMM Cabang Sibu

Sekolah Menengah

Bahagian

Ketiga

Kuiz Global Warming

Menengah atas
Menengah Bawah

Bahagian

Johan - ketiga
Johan – Ketiga

Kuiz IHL

Sekolah Menengah

Bahagian

Johan - Ketiga

 

Unit Belia SMK Sacred Heart telah mengekalkan kecemerlangannya pada tahun 2011 kerana sekali lagi memperoleh Best Youth Unit di peringkat Bahagian dan Peringkat Negeri.  Tahun ini seramai 4 orang ahli dan seorang guru penasihat berpeluang menyertai Perkhemahan Sukbel Antarabangsa di Kem Kandis, Kelantan. Ucapan ribuan terima kasih ke atas bantuan kewangan yang dihulurkan daripada pihak PIBG agar ahli-ahli BSMM dapat menyertai kem peringkat antarabangsa ini.

Bilangan ahli yang menduduki peperiksaan Bulan Sabit Merah telah meningkat iaitu seramai 103 orang ahli telah mengambil bahagian dalam peperiksaan pada Jun 2011 dan 148 orang ahli mengambil bahagian dalam peperiksaan pada September 2011. Selain itu, seramai 3 orang telah menghadiri Konvensyen Bulan Sabit Merah Cawangan Sarawak dan 5 orang ahli telah mengambil bahagian dalam tarian sempena ‘Volunteer Recognition Night’ anjuran BSMM Cawagan Sarawak.

Kursus-kursus seperti kawad kaki dan pertolongan cemas serta latihan intensif untuk ahli yang mengambil bahagian dalam Pertandingan Pertolongan Cemas telah dijalankan sepanjang tahun bagi tujuan menyediakan ahli yang mahir dalam kawad kaki dan pertolongan cemas. Kerjasama antara ahli perlu ditingkatkan lagi bagi meningkatkan prestasi Unit Belia BSMM SMK Sacred Heart. Semoga Unit Belia BSMM SMK Sacred Heart dapat meneruskan perjuangan untuk mempertahankan kecemerlangan dan seterusnya meningkatkan kegemilangannya di peringkat kebangsaan pada tahun depan!

 

 MOTTO : TO SERVE