Pencapaian 2011

Jenis Pertandingan / Aktiviti

Kategori

Peringkat

Pencapaian

Pertolongan Cemas

Sekolah Menengah

Bahagian

Johan

Jualan Bendera

Sekolah Menengah

Bahagian

Keempat

Lintas Hormat Sempena Hari Palang Merah Sedunia

Sekolah Menengah

Bahagian

Johan

Program Derma Darah

Sekolah Menengah

Bahagian

Johan

Kawad Kaki Beramai-ramai Antara Unit Belia

Sekolah Menengah

Bahagian

Kedua

Best Youth Unit

Sekolah Menengah

Bahagian

Best Youth Unit

Best Youth Unit

Sekolah Menengah Kategori A

Negeri

Best Youth Unit

Pertandingan Pementasan UUKA

Sekolah Menengah

Kebangsaan

Sagu Hati

Pertandingan kutipan Joggerthon BSMM Cabang Sibu

Sekolah Menengah

Bahagian

Ketiga

Kuiz Global Warming

Menengah atas

Menengah Bawah
Bahagian

Johan - ketiga

Johan - Ketiga
Kuiz IHL
Sekolah Menengah
Bahagian
Johan - Ketiga