PSPTPO 2011

Perancangan Strategik

(Tahun 2011 – 2015)

Perancangan Taktikal

 

Pelan Operasi

(2011)

1. Program Keahlian

Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun sehingga mencapai ahli seramai 365 orang.

 

Sasaran bilangan ahli

 

TOV

2011

2012

2013

2014

2015

250

275

302

332

365

1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian

Objektif : meningkatkan keahlian

Penetapan dasar : guru penasihat

& AJK BSMM

Aktiviti : Kaunter Promosi di kantin

Pemantauan : Guru penasihat

 

1. Kempen keahlian

Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas

Nama Projek 1 : Kaunter Promosi

Tarikh pelaksanaan : Awal bulan

Januari dan pertengahan bulan Mei (untuk

tingkatan 6 rendah)

Pelaksana : AJK sesi 2010/2011.

Kos : tiada

Pelaksanaan :

• Menyediakan gambar aktiviti-aktiviti tahunan persatuan.

• Mempamerkan peti pertolongan cemas, piala, baju seragam dan lencana dan alatan yang berkaitan.

Indikator kejayaan : Penambahan bilangan

ahli.

 

2. Program Kecemerlangan Persatuan

A. Kem Peringkat Antarabangsa

2.1 Kem Ausubel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Peringkat Kebangsaan

 

 

 

 

2.2 Anugerah Certificate of Merit

 

Sasaran bilangan ahli yang mendapat certificate of Merit - TOV

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Program pertukaran Belia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Peringkat Negeri/ Cawangan

2.4 Pertandingan Pertolongan Cemas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Anugerah Unit Belia Terbaik Sarawak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Kem Tahunan Central Zone BSMM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Peringkat Bahagian/ Chapter/Unit

2.7 Pertandingan Kawad Kaki Beramai-ramai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Pertandingan Pertolongan Cemas peringkat bahagian Sibu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Anugerah Unit Belia Terbaik peringkat bahagian Sibu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Pertandingan Jualan Bendera Tahunan Sibu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Pertandingan Lintas Hormat Hari Palang Merah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Jogerthon BSMM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Peringkat Sekolah

2.13 Pertandingan Antara Badan Beruniform

 

 

2. Program Kecemerlangan Persatuan

2.1 Kem bertaraf antarabangsa

Nama Projek:

Kem Ausubel Sarawak

Objektif:

Memberi peluang kepada ahli BSMM yang aktif untuk menyertai kem peringkat antarabangsa agar ahli dapat menjalin hubungan mesra dengan ahli dari sekitar asia pasifik

Penetapan dasar:

AJK Program Kem Belia antarabangsa, Ibu pejabat BSMM Kuala Lumpur.

Aktiviti:

1. Menghantar ahli aktif ke Kem Belia peringkat Antarabangsa.

Pemantauan:

Pegawai Belia, Guru Penasihat, AJK Unit Belia SHS.

 

 

2.2 Anugerah Certificate of Merit

Nama Projek:

Anugerah Sijil Penghargaan Kebangsaan

 

Objektif:

Memberikan penghargaan kepada para ahli BSMM yang aktif dan banyak menyumbangkan tenaga dan usaha kepada persatuan.

 

Penetapan dasar:

AJK Anugerah di Ibu Pejabat Kuala Lumpur, Cawangan Sarawak dan Cabang Sibu.

 

Aktiviti:

1. Buku Folio Permohonan

 

Pemantauan:

Pegawai Belia, Guru Penasihat, AJK Unit Belia SMK Sacred Heart.

 

2.3 Program Pertukaran Belia

Nama Projek:

Program Pertukaran Belia peringkat Kebangsaan

 

Objektif:

Memberi peluang kepada ahli yang aktif supaya mereka berpeluang bertukar pendapat dan pengalaman dengan belia daripada negeri lain.

 

Penetapan dasar:

Cabang Sibu, Cawangan Sarawak, Guru Penasihat.

 

Aktiviti:

1. Cadangan nama ahli yang aktif ke cabang Sibu.

 

Pemantauan:

Pegawai Belia, Guru Penasihat, AJK Unit Belia SMK Sacred Heart.

 

2.4 Peringkat Negeri/Cawangan

Nama Projek:

Pertandingan Pertolongan Cemas Peringkat Negeri Sarawak

Objektif:

Memberi peluang kepada ahli yang mahir dalam pertolongan cemas untuk mengambil bahagian serta bertukar pengalaman dengan ahli dari cabang lain di seluruh Sarawak.

Penetapan dasar:

Cabang Sibu, Cawangan Sarawak, Guru Penasihat.

 

Aktiviti:

1. Cadangan nama ahli yang memenangi pertandingan pertolongan cemas peringkat Sibu ke Cawangan Sarawak.

 

Pemantauan:

Pegawai Belia, Guru Penasihat, AJK Unit Belia SMK Sacred Heart.

 

 

 

 

 

2.5 Anugerah Unit Belia Terbaik Sarawak

 

Nama Projek:

Anugerah Unit Belia Terbaik Negeri Sarawak

Objektif:

Memberi penghargaan kepada unit belia yang dapat menunjukkan prestasi cemerlang dalam BSMM sepanjang tahun lepas.

Penetapan dasar:

Cabang Sibu, Cawangan Sarawak, Guru Penasihat.

 

Aktiviti:

1. Cadangan Unit Belia terbaik kepada Cawangan Sarawak.

 

Pemantauan:

Pegawai Belia, Guru Penasihat, AJK Unit Belia SMK Sacred Heart.

 

 

2.6  Kem Tahunan Central Zone BSMM

Nama Projek:

Kem Tahunan Central Zone BSMM

Objektif:

Memberi peluang kepada ahli-ahli BSMM untuk menyertai kem tahunan yang bertaraf negeri dan pada masa yang sama mendapat pengalaman untuk semua aktiviti yang diadakan.

 

Penetapan Dasar:

Pengetua, Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Kem Tahunan Central Zone BSMM

 

Pemantauan:

Pengetua, Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

2.7  Pertandingan Kawad Kaki Beramai-ramai

Nama Projek:

Pertandingan Kawad Kaki Beramai-ramai

Objektif:

Menyertai pertandingan tersebut untuk memastikan mutu kawad kaki adalah setanding dengan unit Belia sekolah lain.

 

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Pertandingan Kawad Kaki Beramai-ramai

 

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

 

2.8   Pertandingan Pertolongan Cemas Sibu

Nama Projek:

Pertandingan Pertolongan Cemas Chapter Sibu

Objektif:

Mendedahkan para ahli terhadap ilmu pertolongan cemas yang standard dan bermutu jika berbanding dengan sekolah lain.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Pertandingan Pertolongan Cemas Chapter Sibu

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

2.9 Anugerah Unit Belia Terbaik Chapter Sibu

Nama Projek:

Anugerah Unit Belia Terbaik Sibu

Objektif:

Memastikan mutu dan tahap pencapaian unit lebih mencapai tahap yang menbanggakan jika dibandingkan dengan sekolah lain.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

Aktiviti:

Anugerah Unit Belia Terbaik Sibu

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

2.10 Pertandingan Jualan bendera Tahunan Sibu

Nama Projek:

Pertandingan Jualan Bendera Tahunan Sibu

Objektif:

Membuat kutipan derma untuk Chapter Sibu dan jumlah kutipan diharapkan dapat 10% daripada jumlah kutipan keseluruhan.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Pertandingan Jualan Bendera Tahunan Sibu

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

 

 

 

2.11 Pertandingan Lintas Hormat Hari Palang Merah

Nama Projek:

Pertandingan Lintas Hormat Hari Palang Merah

Objektif:

Menghantar pasukan untuk menyertai pembarisan pada Hari Palang Merah 2009 dan pada masa yang sama mempunyai tahap kawad kaki yang memuaskan jika dibandingkan dengan sekolah lain.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Pertandingan lintas hormat sempena hari Palang Merah Sedunia

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

2.12 Jogerthon BSMM

Nama Projek:

Jogerthon BSMM

Objektif:

Membuat kutipan derma untuk chapter Sibu.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Jogerthon BSMM

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13   Pertandingan Antara Badan Beruniform

Nama Projek:

Pertandingan Pasukan seragam

Objektif:

Mendapat pengalaman baru dalam acara-acara pertandingan dalam pertandingan tersebut supaya aktiviti-aktiviti persatuan dapat memperluaskan bidang aktiviti.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Pertandingan antara pasukan badan beruniform

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

 

 

2.  Program Kecemerlangan Persatuan

2.1 Kem peringkat Antarabangsa

Aktiviti:

Nama Projek:

Kem Ausubel Sarawak

Tarikh pelaksanaa:

Pada bulan Jun setiap tahun

Pelaksana:

AJK yang aktif, guru penasihat.

Pelaksanaan:

1. Mendapatkan dan mencadangkan ahli yang aktif kepada Cabang Sibu sebelum tarikh tutup.

2. Menyediakan surat kebenaran ibu bapa sebagai rekod.

3. Memastikan ahli menghadiri kem dengan selamat.

Indikator kejayaan:

1. Bilangan ahli yang menyertai kem antarabangsa bertambah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Anugerah Certificate Of Merit

Aktiviti:

Nama Projek:

Buku Folio Permohonan

Tarikh Pelaksanaan:

Pada akhir November 2011.

Pelaksana:

Ahli-ahli BSMM yang layak.

Pelaksanaan:

1.   Dapatkan borang permohonan daripada Chapter.

2.   Exco bermesyuarat untuk pemilihan ahli.

3.   Dapatkan prosedur membuat Buku Folio.

4.   Penuhi semua kriteria yang ditetapkan.

5.   Semak semula oleh Guru Penasihat.

6.   Hantar tepat atau sebelum tarikh tutup.

Indikator Kejayaan:

Setiap tahun lebih kurang 3 hingga 4 orang ahli

mendapat Anugerah Certificate of Merit semasa di VRN BSMM Sarawak.

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Program Pertukaran Belia peringkat kebangsaan

Aktiviti:

Nama Projek:

Program pertukaran Belia peringkat kebangsaan

 

Tarikh pelaksanaan:

Bulan November – Disember

Pelaksana:

Ahli BSMM yang layak dan aktif.

Pelaksanaan:

1. Dapatkan nama ahli yang aktif dan layak dan cadangkan nama ahli kepada cabang Sibu.

2. Mendapatkan surat kebenaran ibu bapa sebagai rekod.

3. Memastikan ahli mendapatkan insurans semasa program.

4. Memastikan ahli menghadiri program pertukaran belia dengan selamat.

5. Menyediakan laporan aktiviti.

Indikator kejayaan:

Bilangan ahli yang mengikut program pertukaran belia telah bertambah.

 

 

 

 

 

2.4 Pertandingan Pertolongan Cemas Peringkat Negeri Sarawak

Aktiviti:

Nama Projek: Pertolongan Cemas Peringkat Negeri Sarawak.

Tarikh Pelaksanaan:

Bulan Disember setiap 2 tahun.

Pelaksana:

Guru Penasihat, Ahli yang memenangi pertandingan pertolongan cemas peringkat bahagian Sibu.

Pelaksanaan:

1. Memastikan nama pasukan (4 orang) yang memenangi pertandingan pertolongan cemas peringkat bahagian Sibu dihantar ke Cawangan Sarawak.

2. Menjalankan latihan intensif semasa cuti sekolah akhir tahun mulai tahun lepas.

3. Mengadakan sesi perbincangan dengan ahli dan guru penasihat tentang kes-kes pertolongan cemas yang mungkin akan dihadapi.

4. Mendapatkan tenaga pengajar daripada pihak HQ terutamanya dalam bahagian ”Community first aid”.

5. Membantu ahli mendapatkan maklumat terkini berkenaan dengan Qiuz Bee.

6. Mendapatkan surat kebenaran ibu bapa untuk rekod.

7. Memastikan ahli menghadiri pertandingan dengan selamat.

8. Laporan pertandingan disediakan.

Indikator kejayaan:

1. Unit belia SMK Sacred Heart dapat menghantar pasukan ke Kuching untuk pertandingan.

 

 

2.5 Anugerah Unit Belia Terbaik Sarawak

 

Aktiviti:

Nama Projek:

Anugerah Unit Belia Terbaik Negeri Sarawak

 

Tarikh Pelaksanaan:

Bulan Mac 2011

Pelaksana:

Cabang Sibu, Cawangan Sarawak, AJK Unit belia SMK Sacred Heart, Guru Penasihat.

Pelaksanaan:

1. Memastikan nama pasukan (4 orang) yang memenangi unit belia terbaik peringkat bahagian Sibu dihantar ke Cawangan Sarawak.

2. Mendapatkan maklum balas tentang penerimaan penyertaan.

3. Laporan pertandingan disediakan.

Indikator kejayaan:

1. Unit belia SMK Sacred Heart dapat memenangi unit belia terbaik peringkat negeri Sarawak.

 

 

 

 

2.6  Kem Tahunan Central Zone BSMM

Aktiviti:

Nama Projek:

Kem Tahunan Central Zone BSMM

Tarikh Pelaksanaan:

Pada akhir Jun 2011

Pelaksana:

Exco BSMM yang layak.

Pelaksanaan:

1.   Dapatkan borang permohonan daripada Chapter.

2.   Exco bermesyuarat untuk pemilihan ahli.

3.   Dapatkan Jadual Kem.

4.   Dapatkan senarai keperluan untuk kem.

5.   Pengesahan  oleh pengetua.

6.   Memastikan ahli menghadiri kem dengan selamat.

7. Mendapatkan surat kebenaran ibu bapa sebagai rekod.

8. Laporan penyertaan kem.

Indikator kejayaan:

Sekurang-kurangnya ada 2 orang ahli menyertai kem tersebut.

 

 

 

 

 

 

2.7  Pertandingan Kawad Kaki Beramai-ramai

Aktiviti:

Nama Projek:

Pertandingan Kawad Kaki Beramai-ramai

Tarikh Pelaksanaan:

Julai 2011

Pelaksana:

Ahli-ahli BSMM yang terpilih untuk mewakili Unit.

Pelaksanaan:

1.   Mengisi borang dan hantar tepat pada masa.

2.   Memilih para ahli yang berkelayakan.

3.   menjalankan latihan dua bulan sebelum pertandingan.

4.   membuat penilaian kendiri 3 kali sebelum pertandingan.

5.   menghadiri tepat pada masa semasa berdaftar.

6.   mengambil gambar untuk menuls laporan.

7.   Laporan kepada PKKK selepas pertandingan.

Indikator Kejayaan:

Johan pada Kategori Pakaian seragam.

Naib Johan pada Kategori Baju Kemeja.

 

 

 

 

2.8  Pertandingan Pertolongan Cemas Sibu

Aktiviti:

Nama Projek:

Pertandingan Pertolongan Cemas Chapter Sibu

Tarikh Pelaksanaan:

April 2011

 

Pelaksana:

Ahli-ahli BSMM yang terpilih untuk mewakili Unit.

Pelaksanaan:

1.   Mengisi borang dan hantar tepat pada masa.

2.   Memilih para ahli yang berkelayakan.

3.   menjalankan latihan dua bulan sebelum pertandingan.

4.   membuat penilaian kendiri 3 kali sebelum pertandingan.

5.   menghadiri tepat pada masa semasa berdaftar.

6.   mengambil gambar untuk menuls laporan.

7.   Laporan kepada PKKK selepas pertandingan.

Indikator Kejayaan:

Johan peringkat bahagian Sibu.

 

2.9 Anugerah Unit Belia Terbaik Chapter Sibu

Aktiviti:

Nama Projek:

Anugerah Unit Belia Terbaik Sibu

Tarikh Pelaksanaan:

Mac  2011

 

Pelaksana:

Semua Exco BSMM.

Pelaksanaan:

1.   Mengisi borang dan hantar tepat pada masa.

2.   Mengumpulakan semua dokumen dan bahan yang diperlukan untuk dijadikan buku folio.

3.   Semak semula boleh guru penasihat.

4.   Hantar semua borang dan bahan yang diperlukan kepada Cabang Sibu tepat pada masanya.

Indikator Kejayaan:

Mendapat anugerah Unit Belia Terbaik Chapter Sibu tahun 2011

 

 

2.10 Pertandingan Jualan bendera Tahunan Sibu

Aktiviti:

Nama Projek:

Pertandingan Jualan Bendera Tahunan Sibu

Tarikh Pelaksanaan:

April 2011

 

Pelaksana:

Semua ahli BSMM.

Pelaksanaan:

1.   Dapatkan Bendera dan Tin Kosong yang ditentukan oleh Chapter Sibu.

2.   Bentukan AJK Pengelola untuk aktiviti ini.

3.   Agihkan semua tin kosong dan bentukkan jadual untuk aktiviti tersebut.

4.   Kumpulkan semua jualan bendera dan tin dan hantar kepada Chapter tepat pada masanya.

5.   Bentukan AJK untuk mengira wang bag unit.

Indikator Kejayaan:

Unit mendapat tempat ketiga pada 2011.

 

 

 

2.11 Pertandingan Lintas Hormat Hari Palang Merah

Aktiviti:

Nama Projek:

Pertandingan Lintas Hormat Hari Palang Merah Sedunia

Tarikh Pelaksanaan:

Meil 2011

 

Pelaksana:

Ahli BSMM yang terpilih.

Pelaksanaan:

1.  Dapat senarai ahli yang terpilih.

2.  Jalankan latihan 20 kali sebelum pertandingan.

3.  Membuat penilaian sebanyak 2 kali sebelum pertandingan.

4.  Mengatur semua ahli ke Stadium.

5.  Memastikan semua balik dengan selamat.

6.  Menyediakan laporan selepas pertandingan.

 

Indikator Kejayaan:

Johan dalam pertandingan lintas hormat 2011.

 

 

 

 

2.12 Jogerthon BSMM

Aktiviti:

Nama Projek:

Jogerthon BSMM

Tarikh Pelaksanaan:

September 2011

 

Pelaksana:

Semua ahli BSMM

Pelaksanaan:

1.   Dapatkan kad kutipan derma yang ditentukan oleh Chapter Sibu.

2.   Bentukan AJK Pengelola untuk aktiviti ini.

3.   Agihkan semua kad kutipan derma dan bentukkan jadual untuk aktiviti tersebut.

4.   Kumpulkan semua wang dan kad kutipan derma dan hantar kepada Chapter tepat pada masanya.

5.   Bentukan AJK untuk mengira wang bag unit.

Indikator Kejayaan:

Bilangan ahli yang menyertai jogerthon BSMM telah bertambah.

Mendapat tempat ketiga dalam jumlah kutipan sekolah menengah.

 

 

2.13   Pertandingan Karnival Badan Beruniform

Aktiviti:

Nama Projek:

Pertandingan Pasukan seragam

Tarikh Pelaksanaan:

Ogos 2011

 

Pelaksana:

Semua ahli BSMM

Pelaksanaan:

1.   Dapat semua acara yang bertanding.

2.   Dapatkan bilanagan ahli yang diperlukan dalam setiap acara dan kumpulkan semua ahli yang diperlukan dalam acara tersebut.

3.   Membuat persediaan dan latihan yang perlu sebelum pertandingan.

4.   Membuat laporan selepas pertandingan.

Indikator kejayaan:

Naib Johan dalam acara tali tali.

Johan dalam acara Kawad Kaki.

Johan dalam acara masakan rimba.

Johan keseluruhan bagi Pasukan Pakaian Seragam.

 

3. Program Pengurusan Ahli

3.1 Mass Enrolment

3.    Program Pengurusan Ahli

3.1  Mass Enrolment BSMM

Nama Projek:

Mass Enrolment BSMM

Objektif:

Mendapat semua ahli BSMM yang baru memasuki persatuan sebanyak mungkin.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Mass Enrolment BSMM

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

 

3.    Program Pengurusan Ahli

3.1  Mass Enrolment BSMM

Aktiviti:

Nama Projek:

Mass Enrolment BSMM

Tarikh Pelaksanaan:

Julai 2011

Pelaksana:

Semua ahli BSMM yang baru.

Pelaksanaan:

1.  Dapat semua ahli BSMM yang baru masuk persatuan.

2.  Semua ahli tersebut perlu diisikan borang keahlian.

3.  Semua ahli BSMM perlu menghantar borang pada masa yang ditetapkan.

4.  Menghantar senarai tersebut kepada Chapter Sibu untuk taipkan sijil keahlian oleh Kerani Chapter Sibu.

Indikator Kejayaan:

Pada tahun 2011, unit  telah mendaftarkan 100 orang ahli BSMM.

 

 

4. Program Pengurusan Fail

4.1 Buku rekod BSMM.

 

4. Program Pengurusan Fail Persatuan

4.1   Buku Rekod BSMM

Nama Projek:

Buku rekod BSMM.

Objektif:

Membuat semua rekod yang diperlukan untuk persatuan sebagai rujukan dan pengetahuan serta rekod persatuan.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Buku Rekod BSMM

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

 

4. Program Pengurusan Fail Persatuan

4.1   Buku Rekod BSMM

Aktiviti:

Nama Projek:

Buku rekod BSMM.

 

Tarikh Pelaksanaan:

sepanjang tahun

 

Pelaksana:

Pegawai belia, guru penasihat dan Exco BSMM

Pelaksanaan:

1.  Pastikan semua aktiviti diisikan rekod aktiviti.

2.  Pastikan semua aktiviti mempunyai kehadiran.

3,  Pastikan semua Penyata Bulanan BSMM dihasilkan.

4.  Pastikan Rekod inventori, penyata kewangan, rekod pencapaian, rekod kursus ditulis dan disimpan dengan baik.

 

Indikator Kejayaan:

Buku Rekod BSMM telah dihasilkan mengikut standard yang ditetapkan pihak sekolah.

 

5. Program Pengurusan Kewangan

 

5.  Program Pengurusan Kewangan

Nama Projek:

Program Pengurusan Kewangan

Objektif:

Membuat semua rekod yang diperlukan untuk persatuan sebagai rujukan dan pengetahuan serta rekod persatuan.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

1.  Penyata Kewangan

2.  Aktiviti Kutipan Derma peringkat sekolah

 

Pemantauan:

Pegawai Belia dan guru penasihat.

 

 

5.  Program Pengurusan Kewangan

Aktiviti 1:

Nama Projek:

1.  Penyata Kewangan

Tarikh Pelaksanaan:

sepanjang tahun

Pelaksana:

Bendahari

Pelaksanaan:

1. Semua transaksi disokong dengan resit dan baucer.

2.  Penyata bulanan dihasilkan .

3.  semakan oleh guru penasihat.

4.  bentangkan semasa mesyuarat exco oleh Bendahari.

Indikator Kejayaan:

Kewangan unit sentiasa cukup untuk semua aktiviti 2009.

Aktiviti 2:

Nama Projek:

Mini Cinema

Tarikh Pelaksanaan:

Ogos 2009

Pelaksana:

Exco BSMM

Pelaksanaan:

1.  Adakan mesyuarat untuk perancangan.

2.  Tentukan wayang yang sesuai.

3.  Promosi untuk aktiviti tersebut.

4.  Aturcara untuk aktiviti tersebut.

5. Laporan selepas aktiviti.

Indikator Kejayaan:

Diadakan dengan jayanya pada Bulan Ogos 2011.

 

 

6. Program Kecemerlangan Guru Penasihat

Persijilan Asas BSMM

Persijilan Lanjutan BSMM

Jurulatih BSMM

Jurulatihan Kanan BSMM

Pakaian seragam

 

6   Program Kecemerlangan Guru Penasihat BSMM

Nama Projek:

Kecemerlangan Guru Penasihat

Objektif:

guru penasihat yang mempunyai pengetahuan asas

dan semua pengetahuan BSMM yang asas serta

menepati apa yang dinyatakan dalam Buku Panduan

BSMM.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

1.  Kecemerlangan Guru penasihat

 

Pemantauan:

Pegawai Belia

6   Program Kecemerlangan Guru Penasihat BSMM

Aktiviti

Kecemerlangan Guru Penasihat

Tarikh Pelaksanaan:

Sepanjang tahun.

Pelaksana:

Guru penasihat.

Pelaksanaan:

1.  menghantar guru penasihat untuk kursus BSMM.

2.  menghantar guru penasihat mengambil peperiksaan BSMM untuk semua subject VAD supaya sijil persjilan asas dan lanjutan diperolehi.

3.  semua guru penasihat mempunyai pakaian seragam.

 

Indikator Kejayaan:

75% daripada guru penasihat menepati garis panduan yang dinyatakan.

 

 

7. Program Pengurusan P&P BSMM

Buku Panduan BSMM

Sukatan Pelajaran

Bahan P&P

Perkembangan Semasa

 

7  Program Pengurusan P&P BSMM

Nama Projek:

Dokumentasi dalam Bentuk Digital P&P BSMM

Objektif:

memudahkan semua guru pensihat mengajar

para ahli semasa kursus atau perjumpaan.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Dokumentasi dalam Bentuk Digital P&P BSMM

 

Pemantauan:

Pegawai Belia

7  Program Pengurusan P&P BSMM

Nama Projek:

Dokumentasi dalam Bentuk Digital P&P BSMM

Tarikh Pelaksanaan:

Sepanjang tahun.

Pelaksana:

Pegawai belia, guru penasihat, Exco BSMM.

Pelaksanaan:

1.  merekod semua latihan praktikal dalam bentuk movie clip dan masukkan dalam bentuk CD.

2.  Semua kursus Belia dan VAD disediakan dalam bentuk Powerpoint untuk rujukan para ahli dan guru penasihat.

Indikator Kejayaan:

Berjaya menghasilkan CD:-

1.  Kawad Kaki.

2.  Pertolongan Cemas Kemasyarakatan.

3.  semua Kursus Belia Dan VAD dalam bentuk Powerpoint.

 

8. Program Perhubungan Luar Persatuan

Unit

Cabang

Cawangan

Ibu Pejabat

 

 

8  Program Perhubungan Luar Unit

Nama Projek:

Majlis Penghargaan

Objektif:

mengeratkan hubungan persahabatan antara ahli

di dalam sekolah dan anatara sekolah.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

AGG

Pemantauan:

Pegawai Belia

8  Program Perhubungan Luar Unit

Nama Projek:

Majlis Penghargaan BSMM SHS

Tarikh Pelaksanaan:

November 2011

 

Pelaksana:

Exco BSMM dan ahli BSMM.

Pelaksanaan:

1.   Jemputan daripada sekolah lain.

2.   Bermesyuarat tentukan siapa akan pergi.

3.   Laporan selepas AGG.

Indikator Kejayaan:

Asalkan ada jumputan daripada sekolah lain, Exco BSMM akan menghantar Exco untuk menghadiri AGG tersebut.

9. Laman Web BSMM

Membaharui maklumat

penambahbaikan laman web

Email

Blogger

Hit Counter

Guest Book

Photo

Forum

 

9  Laman Web BSMM

Nama Projek:

Laman Web BSMM

Objektif:

Membuat satu laman web untuk persatuan supaya

pihak luar persatuan boleh merujuk kepada laman web

untuk mengenali persatuan.

Penetapan Dasar:

Pegawai Belia, Exco BSMM.

 

Aktiviti:

Laman Web BSMM

Pemantauan:

Pegawai Belia

9   Laman Web BSMM

Nama Projek:

Laman Web BSMM

Tarikh Pelaksanaan:

Sepanjang tahun.

Pelaksana:

Exco BSMM dan ahli BSMM.

Pelaksanaan:

1.   mendirikan satu web site untuk persatuan.

2.   semua maklumat asas dimasukkan dalam laman web.

3.   sentiasa mengemaskinikan web site untuk maklumat umum.

Indikator Kejayaan:

satu laman web persatuan didirikan di bahagian atau

kategori Pasukan pakaian seragam di web site sekolah.

 

https://sites.google.com/site/bsmmsmksacredheartsibu/

http://bsmmsmksacredheart.edicypages.com/