VISI

Menjadi Unit Belia Yang Cemerlang dan Terbaik di Negeri Sarawak.

MISI

Membentuk ahli BSMM yang berdisiplin dan berkualiti dari segi kepimpinan bagi menghasilkan modal insan yang cemerlang demi memenuhi aspirasi negara Malaysia.

MOTO

BERKHIDMAT