Ahli boleh menyemak kehadiran anda melalui sub menu di atas.