Tanggungjawab Kuartermaster 2010

 

Kelayakan

 

¨  Sijil pertolongan cemas kemasyarakatan

¨  Sijil pendidikan palang merah

¨  Aktif selama 2 tahun

¨  Hendaklah berumur sekurang-kurang 15 tahun.

 

Tanggungjawab

¨  Mengendalikan penerimaan peralatan-peralatan persatuan atau peralatan yang dipinjam daripada Cabang / Cawangan agar sentiasa terpelihara.

¨  Mengadakan rekod-rekod mengenai alatan serta harta pasukan dan memastikan boleh digunakan pada bila-bila masa diperlukan.

¨  Memastikan bilik PC sentiasa dalam keadaan teratur, bersih dan ceria.

¨  Semasa ketiadaan kuartermaster, penolong kuartermaster akan mengetuai pasukannya.

¨  Merekodkan alatan yang dipinjam keluar dan yang dikembali dalam buku rekod kuartermaster.

¨  Memastikan alatan dan ubat-ubat dalam peti pertolongan cemas sentiasa mencukupi.

¨  Melaporkan kekurangan alatan atau ubat-ubatan kepada guru penasihat dengan segera.

¨  Memeriksa dan mengesahkan rekod penggunaan ubat di dalam bilik PC setiap minggu.

¨  Merekodkan sebarang kecederaan yang diterima di PC Room.