Tanggungjawab Ketua Seksyen Utama 2010

 

Kelayakan

 

¨  Sijil pertolongan cemas kemasyarakatan

¨  Sijil pendidikan palang merah

¨  Aktif selama 2 tahun

¨  Hendaklah berumur sekurang-kurang 15 tahun.

 

Tanggungjawab

¨  Bertanggungjawab ke atas semua sekyen.

¨  Bertanggungjawab ke atas semua aktiviti yang berkaitan dengan persatuan.

¨  Terlibat secara langsung dalam aspek pengurusan, pentadbiran dan pembangunan.

¨  Merupakan tulang belakang persatuan.

¨  Melatih dan menjaga disiplin ahli-ahli seksyen di bawah jagaannya.

¨  Bertindak sebagai pengerusi mesyuarat di dalam mesyuarat AJK.

¨  Menjalankan arahan yang dikeluarkan oleh Pemimpin.

¨  Jka ketiadaan pemimpin, ketua seksyen utama akan menjalankan tugas-tugas pasukan.

¨  Bertanggungjawab menjadi Komander Kem.

¨  Mengatur, merancang dan mengadakan segala aktiviti BSMM Unit Belia yang difikirkan perlu.

¨  Mengetuai mesyuarat AJK, mesyuarat am dan perjumpaan am.

¨  Memantau tugasan yang dijalankan oleh semua AJK setiap minggu dan memeriksa laporan unit-unit kecil secara bulanan.

¨  Mengarahkan pengeluaran notis aktiviti.

¨  Melapor kepada guru penasihat untuk mendapatkan kebenaran untuk menjalankan sebarang aktiviti.