Tanggungjawab Penolong Ketua Seksyen BSMM 2010

Kelayakan

¨  Sijil pertolongan cemas asas

¨  Sijil pendidikan palang merah

¨  Aktif sekurang-kurangnya setahun

¨  Hendaklah berumur sekurang-kurangnya 14 tahun.

 

Tanggungjawab

Tugas-tugas yang diamanahkan kepada jawatan Penolong Ketua Seksyen adalah seperti berikut:

¨  Membantu dalam latihan dan tatatertib ahli-ahli dalam seksyen.

¨  Membantu menyampaikan maklumat terkini aktiviti kepada ahli-ahlinya.

¨  Membantu enguruskan kehadiran ahli mengikut seksyen masing-masing.

¨  Mempengerusikan mesyuarat seksyen jika ketua seksyen tidak dapat hadir ke mesyuarat tersebut.

¨  Membantu mendapatkan dan menyimpan rekod maklumat ahli kumpulan.

¨  Membantu ahli kumpulan semasa mereka menghadapi masalah.

¨  Membantu membimbing ahli kumpulan.

¨  Memberikan semangat dan sokongan kepada ahli kumpulan.

¨  Membantu mengajar pertolongan cemas dan kawad kaki semasa meyuarat am atau perjumpaan.

¨  Membantu menjalankan mesyuarat kumpulan.

¨  Menjaga keselamatan ahli kumpulan.

¨  Membantu dalam latihan dan tatatertib ahli-ahli dalam seksyen