Tanggungjawab AJK Publisiti BSMM 2010

Kelayakan

¨  Sijil pertolongan cemas asas

¨  Sijil pendidikan palang merah

¨  Aktif sekurang-kurangnya setahun

¨  Hendaklah berumur sekurang-kurangnya 14 tahun.

 

Tanggungjawab

Tugas-tugas yang diamanahkan kepada jawatan AJK Publisiti adalah seperti berikut:

¨  Menjaga keceriaan papan notis.

¨  Meminta bantuan daripada AJK lain untuk menghiasi papan notis pada setiap bulan.

¨  Memastikan papan notis sentiasa dikemaskini.

¨  Notis bagi aktiviti yang telah berlalu perlu diturunkan dan memastikan maklumat papan notis tidak hilang.

¨  Menjaga kebersihan papan notis persatuan di blok 1, depan bilik PC dan di dalam bilik PC.

¨  Mengubahsuai dan menukar papan notis di blok 1 setiap bulan.