Tanggungjawab Timbalan Pengerusi II BSMM 2010

Kelayakan

¨  Sijil pertolongan cemas asas

¨  Sijil pendidikan palang merah

¨  Aktif sekurang-kurangnya setahun

¨  Hendaklah berumur sekurang-kurangnya 14 tahun.

 

Tanggungjawab

Tugas-tugas yang diamanahkan kepada jawatan Timbalan Pengerusi II adalah seperti berikut:

¨  Membantu Ketua Seksyen Utama dalam hal pentadbiran dan pengurusan persatuan.

¨  Menjaga kebajikan AJK dan ahli.

¨  Merupakan jurulatih bagi First Aid Team.

¨  Merupakan penolong pengerusi unit.

¨  Menyelesaikan segala tugasan luar pertolongan cemas.

¨  Menjadi ahli YLC cabang Sibu.