Tanggungjawab Timbalan Pengerusi I BSMM 2010

Kelayakan

¨  Sijil pertolongan cemas asas

¨  Sijil pendidikan palang merah

¨  Aktif sekurang-kurangnya setahun

¨  Hendaklah berumur sekurang-kurangnya 14 tahun.

 

Tanggungjawab

Tugas-tugas yang diamanahkan kepada jawatan Timbalan Pengerusi I adalah seperti berikut:

¨  Membantu Ketua Seksyen Utama dalam hal pentadbiran dan pengurusan persatuan.

¨  Menjaga segala disiplin ahli & AJK persatuan.

¨  Menguruskan sistem surat amaran.

¨  Melaksanakan tindakan disiplin (Hukuman) kepada ahli persatuan yang melakukan kesalahan.

¨  Menjadi pengerusi majlis seperti AGM

¨  Mengetuai semua aktiviti jika pengerusi unit tidak dapat menghadiri aktiviti tersebut.

¨  Menjadi Timbalan Kem Komander semasa kem tahunan sekolah.

¨  Sebagai pengerusi majlis pembukaan rasmi dan majlis penutupan bagi kem tahunan unit.